Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
Ciaran EYNON
CIARAN EYNON Llandrillo yn Rhos Llongyfarchiadau ar ennill gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Math
Viewed by 75 VisitorsViews
Uploaded: 2 weeks ago25/07/2020
North Wales
North Wales
Sioned Angharad TAYLOR BA
SIONED ANGHARAD TAYLOR BA 22 Bron y De, Pwllheli Llongyfarchiadau ar enill gradd dosbarth cyntaf mew
Viewed by 69 VisitorsViews
Uploaded: 2 weeks ago25/07/2020
North Wales
North Wales
Dr. Manon Fflur THOMAS (MBBCH)
DR. MANON FFLUR THOMAS (MBBCH) Dolgynfydd Uchaf, Pontrug Llongyfarchiadau mawr i ti ar raddio fel Me
Viewed by 212 VisitorsViews
Uploaded: 4 weeks ago16/07/2020
North Wales
North Wales
Owain Llyr ROBERTS
OWAIN LLYR ROBERTS Congratulations on your degree in Sport, Health and Physical Education. Love Nain
Viewed by 902 VisitorsViews
Uploaded: 1 month ago20/06/2020
North Wales
North Wales
William Maurice DEVLIN
WILLIAM MAURICE DEVLIN Rhostrehwfa, Llangefni Llongyfarchiadau Mawr ar enill Gradd Anrhydedd Dosbart
Viewed by 2609 VisitorsViews
Uploaded: 11 months ago17/08/2019
North Wales
North Wales
Miriam FORREST OWEN
MIRIAM FORREST OWEN Bryngwran, Ynys Môn. Llongyfarchiadau mawr ar ennill gradd 2:1 BA Athroniaeth a
Viewed by 2574 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago10/08/2019
North Wales
North Wales
Llinos Wyn HUGHES
LLINOS WYN HUGHES Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Llinos Wyn Hughes, Awel Môn, Rhosmeirch ar
Viewed by 2542 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago07/08/2019
North Wales
North Wales
Bethan Sian HALE
BETHAN SIAN HALE GRADD MEISTR PRIFYSGOL ABERYSTWYTH Pob Lwc At Y Dyfodol! Oddiwrth Mam, Dad & Eleri
Viewed by 1534 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago30/07/2019
North Wales
North Wales
Earp - HUGHES
CONNER EARP - HUGHES Congratulations on your degree in Medieval History (Well worth the nagging). Lo
Viewed by 1399 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago17/07/2019
North Wales
North Wales
Christopher MORRIS
CHRISTOPHER MORRIS Triple Celebrations!!! Happy Graduation Day Chris 5th July Happy 21st Birthday Ch
Viewed by 1473 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago10/07/2019
North Wales
North Wales
Rhys WILLIAMS
RHYS WILLIAMS Yr Ynys, Rhosgoch, Ynys Môn. Llongyfarchiadau mawr ar dderbyn gradd M.Eng Dosbarth 1a
Viewed by 2442 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago10/07/2019
North Wales
North Wales
Steffan JONES
Llongyfarchiadau STEFFAN JONES Llongyfarchiadau mawr i ti ar dderbyn Gradd BSc Dosbarth 1af gydag An
Viewed by 1423 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago25/06/2019
North Wales
North Wales
Elsa Anwyl MORRIS
Llongyfarchiadau ELSA ANWYL MORRIS Llongyfarchiadau ar ennill gradd BA mewn Cymraeg Dosbarth 1af o B
Viewed by 1372 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago15/06/2019
North Wales
North Wales
Bethan Lois OWEN
BETHAN LOIS OWEN Llongyfarchiadau ar ennill gradd Meistr mewn Polisi a Chynllunio Ieithyddol Oddiwrt
Viewed by 1098 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago13/12/2018
North Wales
North Wales
Delyth Fon THOMAS
DELYTH FON THOMAS Llongyfarchiadau ar dy lwyddiant ar ennill Meistr mewn Astudiaethau dementia. Oddi
Viewed by 974 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago11/12/2018
North Wales
North Wales