Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
William Maurice DEVLIN
WILLIAM MAURICE DEVLIN Rhostrehwfa, Llangefni Llongyfarchiadau Mawr ar enill Gradd Anrhydedd Dosbart
Viewed by 856 VisitorsViews
Uploaded: 6 months ago17/08/2019
North Wales
North Wales
Miriam FORREST OWEN
MIRIAM FORREST OWEN Bryngwran, Ynys Môn. Llongyfarchiadau mawr ar ennill gradd 2:1 BA Athroniaeth a
Viewed by 800 VisitorsViews
Uploaded: 6 months ago10/08/2019
North Wales
North Wales
Llinos Wyn HUGHES
LLINOS WYN HUGHES Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Llinos Wyn Hughes, Awel Môn, Rhosmeirch ar
Viewed by 752 VisitorsViews
Uploaded: 6 months ago07/08/2019
North Wales
North Wales
Bethan Sian HALE
BETHAN SIAN HALE GRADD MEISTR PRIFYSGOL ABERYSTWYTH Pob Lwc At Y Dyfodol! Oddiwrth Mam, Dad & Eleri
Viewed by 487 VisitorsViews
Uploaded: 6 months ago30/07/2019
North Wales
North Wales
Earp - HUGHES
CONNER EARP - HUGHES Congratulations on your degree in Medieval History (Well worth the nagging). Lo
Viewed by 408 VisitorsViews
Uploaded: 7 months ago17/07/2019
North Wales
North Wales
Christopher MORRIS
CHRISTOPHER MORRIS Triple Celebrations!!! Happy Graduation Day Chris 5th July Happy 21st Birthday Ch
Viewed by 427 VisitorsViews
Uploaded: 7 months ago10/07/2019
North Wales
North Wales
Rhys WILLIAMS
RHYS WILLIAMS Yr Ynys, Rhosgoch, Ynys Môn. Llongyfarchiadau mawr ar dderbyn gradd M.Eng Dosbarth 1a
Viewed by 721 VisitorsViews
Uploaded: 7 months ago10/07/2019
North Wales
North Wales
Steffan JONES
Llongyfarchiadau STEFFAN JONES Llongyfarchiadau mawr i ti ar dderbyn Gradd BSc Dosbarth 1af gydag An
Viewed by 484 VisitorsViews
Uploaded: 7 months ago25/06/2019
North Wales
North Wales
Elsa Anwyl MORRIS
Llongyfarchiadau ELSA ANWYL MORRIS Llongyfarchiadau ar ennill gradd BA mewn Cymraeg Dosbarth 1af o B
Viewed by 451 VisitorsViews
Uploaded: 8 months ago15/06/2019
North Wales
North Wales
Bethan Lois OWEN
BETHAN LOIS OWEN Llongyfarchiadau ar ennill gradd Meistr mewn Polisi a Chynllunio Ieithyddol Oddiwrt
Viewed by 837 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago13/12/2018
North Wales
North Wales
Delyth Fon THOMAS
DELYTH FON THOMAS Llongyfarchiadau ar dy lwyddiant ar ennill Meistr mewn Astudiaethau dementia. Oddi
Viewed by 725 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago11/12/2018
North Wales
North Wales
Elinor Sian GODDARD
ELINOR SIAN GODDARD Llongyfarchiadau Elinor Sian Goddard Llys Aled Cerrigydrudion ar ennill gradd Do
Viewed by 730 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago08/12/2018
North Wales
North Wales
Kyra Susan WILLIAMS
WILLIAMS KYRA SUSAN With exceptional pride we congratulate our beautifully talented Niece 'Kyra' On
Viewed by 778 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago09/11/2018
North Wales
North Wales
Dr Gwenan Jane ROBERTS
Llongyfarchiadau DR GWENAN JANE ROBERTS PhD 75 MAES DERWYDD LLANGEFNI - Llongyfarchiadau ar ennill g
Viewed by 647 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago27/10/2018
North Wales
North Wales
Robat Glyn LLOYD HUGHES
ROBAT GLYN LLOYD HUGHES Lleiniau Llwydion, Tyn-Y-Gongl. CONGRATULATIONS On gaining a 1st Class Degre
Viewed by 786 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago24/10/2018
North Wales
North Wales