Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
William Maurice DEVLIN
WILLIAM MAURICE DEVLIN Rhostrehwfa, Llangefni Llongyfarchiadau Mawr ar enill Gradd Anrhydedd Dosbart
Viewed by 171 VisitorsViews
Uploaded: 1 month ago17/08/2019
North Wales
North Wales
Miriam FORREST OWEN
MIRIAM FORREST OWEN Bryngwran, Ynys Môn. Llongyfarchiadau mawr ar ennill gradd 2:1 BA Athroniaeth a
Viewed by 209 VisitorsViews
Uploaded: 1 month ago10/08/2019
North Wales
North Wales
Llinos Wyn HUGHES
LLINOS WYN HUGHES Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Llinos Wyn Hughes, Awel Môn, Rhosmeirch ar
Viewed by 192 VisitorsViews
Uploaded: 1 month ago07/08/2019
North Wales
North Wales
Bethan Sian HALE
BETHAN SIAN HALE GRADD MEISTR PRIFYSGOL ABERYSTWYTH Pob Lwc At Y Dyfodol! Oddiwrth Mam, Dad & Eleri
Viewed by 138 VisitorsViews
Uploaded: 1 month ago30/07/2019
North Wales
North Wales
Earp - HUGHES
CONNER EARP - HUGHES Congratulations on your degree in Medieval History (Well worth the nagging). Lo
Viewed by 113 VisitorsViews
Uploaded: 2 months ago17/07/2019
North Wales
North Wales
Christopher MORRIS
CHRISTOPHER MORRIS Triple Celebrations!!! Happy Graduation Day Chris 5th July Happy 21st Birthday Ch
Viewed by 129 VisitorsViews
Uploaded: 2 months ago10/07/2019
North Wales
North Wales
Rhys WILLIAMS
RHYS WILLIAMS Yr Ynys, Rhosgoch, Ynys Môn. Llongyfarchiadau mawr ar dderbyn gradd M.Eng Dosbarth 1a
Viewed by 240 VisitorsViews
Uploaded: 2 months ago10/07/2019
North Wales
North Wales
Steffan JONES
Llongyfarchiadau STEFFAN JONES Llongyfarchiadau mawr i ti ar dderbyn Gradd BSc Dosbarth 1af gydag An
Viewed by 207 VisitorsViews
Uploaded: 2 months ago25/06/2019
North Wales
North Wales
Elsa Anwyl MORRIS
Llongyfarchiadau ELSA ANWYL MORRIS Llongyfarchiadau ar ennill gradd BA mewn Cymraeg Dosbarth 1af o B
Viewed by 173 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago15/06/2019
North Wales
North Wales
Bethan Lois OWEN
BETHAN LOIS OWEN Llongyfarchiadau ar ennill gradd Meistr mewn Polisi a Chynllunio Ieithyddol Oddiwrt
Viewed by 617 VisitorsViews
Uploaded: 9 months ago13/12/2018
North Wales
North Wales
Delyth Fon THOMAS
DELYTH FON THOMAS Llongyfarchiadau ar dy lwyddiant ar ennill Meistr mewn Astudiaethau dementia. Oddi
Viewed by 579 VisitorsViews
Uploaded: 9 months ago11/12/2018
North Wales
North Wales
Elinor Sian GODDARD
ELINOR SIAN GODDARD Llongyfarchiadau Elinor Sian Goddard Llys Aled Cerrigydrudion ar ennill gradd Do
Viewed by 594 VisitorsViews
Uploaded: 9 months ago08/12/2018
North Wales
North Wales
Kyra Susan WILLIAMS
WILLIAMS KYRA SUSAN With exceptional pride we congratulate our beautifully talented Niece 'Kyra' On
Viewed by 603 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago09/11/2018
North Wales
North Wales
Dr Gwenan Jane ROBERTS
Llongyfarchiadau DR GWENAN JANE ROBERTS PhD 75 MAES DERWYDD LLANGEFNI - Llongyfarchiadau ar ennill g
Viewed by 502 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago27/10/2018
North Wales
North Wales
Robat Glyn LLOYD HUGHES
ROBAT GLYN LLOYD HUGHES Lleiniau Llwydion, Tyn-Y-Gongl. CONGRATULATIONS On gaining a 1st Class Degre
Viewed by 632 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago24/10/2018
North Wales
North Wales