Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
Linda And Richie HOLMAN
LINDA AND RICHIE HOLMAN Wishing Linda & Richie Holman a Very Happy 50th Wedding Anniversary, lots of
Viewed by 32 VisitorsViews
Uploaded: 2 days ago30/06/2020
North Wales
North Wales
Eurwyn And Glenys DAVIES
Happy 50th Golden Wedding anniversary EURWYN AND GLENYS DAVIES A very happy 50th Golden Wedding anni
Viewed by 56 VisitorsViews
Uploaded: 5 days ago27/06/2020
North Wales
North Wales
Jones RAYMOND & MEINIR
JONES RAYMOND & MEINIR Penblwydd Priodas Aur Hapus i Raymond a Meinir Jones o Borthmadog. Llongyfarc
Viewed by 84 VisitorsViews
Uploaded: 3 weeks ago06/06/2020
North Wales
North Wales
Penblwydd Priodas DIEMWNT
PENBLWYDD PRIODAS DIEMWNT 60 mlynedd 04/06/2020 ELMA ac OWIE JONES 35 Nant y Mynydd Llanfechell Llon
Viewed by 265 VisitorsViews
Uploaded: 4 weeks ago04/06/2020
North Wales
North Wales
Roberts ROBIN AND CARYS
ROBERTS ROBIN AND CARYS Penygroes Diamond Wedding Anniversary 02.04.20 Congratulations on your 60th
Viewed by 944 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago02/04/2020
North Wales
North Wales
Sian And Ieuan PRICE
SIAN AND IEUAN PRICE GOLDEN WEDDING ANNIVERSARY 30.03.20 WITH LOVE AND CONGRATULATIONS FROM ALL OF T
Viewed by 932 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago30/03/2020
North Wales
North Wales
John & Bronwen ROBERTS
JOHN & BRONWEN ROBERTS Congratulations on your Golden Wedding Anniversary 24th January 2020 Lots of
Viewed by 1570 VisitorsViews
Uploaded: 5 months ago24/01/2020
North Wales
North Wales
Goronwy Ac Anne HUGHES
GORONWY AC ANNE HUGHES Llongyfarchiadau i Goronwy ac Anne 12 Maes Maethlu, Llanfaethlu. Fydd yn dath
Viewed by 1505 VisitorsViews
Uploaded: 5 months ago18/01/2020
North Wales
North Wales
Gwenda A Ronnie HUGHES
Priodas Ddiemwnt Hapus! 60 mlynedd! GWENDA A RONNIE HUGHES 10 Hydref Llongyfarchiadau a llawer o gar
Viewed by 630 VisitorsViews
Uploaded: 8 months ago10/10/2019
North Wales
North Wales
Ann And Frank STEAD
ANN AND FRANK STEAD Of Maes-yr-Hafod, Menai Bridge, celebrate their 60th Wedding Anniversary on Sept
Viewed by 443 VisitorsViews
Uploaded: 9 months ago05/09/2019
North Wales
North Wales
Emrys A Dosi PRITCHARD
EMRYS A DOSI PRITCHARD Llongyfarchiadau Mam a Dad ar ddathlu eich priodas Ddiemwnt Awst 29ain gan Be
Viewed by 241 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago29/08/2019
North Wales
North Wales
Meurig A Margaret WILLIAMS
MEURIG A MARGARET WILLIAMS Fron-Erch Abererch 23ain Awst 1969 Llongyfarchiadau Gan y Teulu xxx
Viewed by 451 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago24/08/2019
North Wales
North Wales
Meurig A Margaret WILLIAMS
MEURIG A MARGARET WILLIAMS 23ain Awst 1969 Llongyfarchiadau Gan y Teulu xxx
Viewed by 419 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago23/08/2019
North Wales
North Wales
John Ac Els DAVIES
JOHN AC ELS DAVIES Llongyfarchion ichi mam a dad o Awstralia bell... i ddathlu 65 o flynyddoedd prio
Viewed by 248 VisitorsViews
Uploaded: 11 months ago31/07/2019
North Wales
North Wales
Ifor Clwyd A Beryl JONES
IFOR CLWYD A BERYL JONES Penblwydd Priodas Aur 11 Ionawr 1969 Llongyfarchiadau a Chariad Mawr Arwel,
Viewed by 464 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago11/01/2019
North Wales
North Wales