Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
Gwenda A Ronnie HUGHES
Priodas Ddiemwnt Hapus! 60 mlynedd! GWENDA A RONNIE HUGHES 10 Hydref Llongyfarchiadau a llawer o gar
Viewed by 5 VisitorsViews
Uploaded: 4 days ago10/10/2019
North Wales
North Wales
Ann And Frank STEAD
ANN AND FRANK STEAD Of Maes-yr-Hafod, Menai Bridge, celebrate their 60th Wedding Anniversary on Sept
Viewed by 72 VisitorsViews
Uploaded: 1 month ago05/09/2019
North Wales
North Wales
Emrys A Dosi PRITCHARD
EMRYS A DOSI PRITCHARD Llongyfarchiadau Mam a Dad ar ddathlu eich priodas Ddiemwnt Awst 29ain gan Be
Viewed by 59 VisitorsViews
Uploaded: 1 month ago29/08/2019
North Wales
North Wales
Meurig A Margaret WILLIAMS
MEURIG A MARGARET WILLIAMS Fron-Erch Abererch 23ain Awst 1969 Llongyfarchiadau Gan y Teulu xxx
Viewed by 122 VisitorsViews
Uploaded: 1 month ago24/08/2019
North Wales
North Wales
Meurig A Margaret WILLIAMS
MEURIG A MARGARET WILLIAMS 23ain Awst 1969 Llongyfarchiadau Gan y Teulu xxx
Viewed by 104 VisitorsViews
Uploaded: 1 month ago23/08/2019
North Wales
North Wales
John Ac Els DAVIES
JOHN AC ELS DAVIES Llongyfarchion ichi mam a dad o Awstralia bell... i ddathlu 65 o flynyddoedd prio
Viewed by 92 VisitorsViews
Uploaded: 2 months ago31/07/2019
North Wales
North Wales
Ifor Clwyd A Beryl JONES
IFOR CLWYD A BERYL JONES Penblwydd Priodas Aur 11 Ionawr 1969 Llongyfarchiadau a Chariad Mawr Arwel,
Viewed by 311 VisitorsViews
Uploaded: 9 months ago11/01/2019
North Wales
North Wales
Eddie And Enid GRIFFITHS
EDDIE AND ENID GRIFFITHS 24th January Diamond Wedding Congratulations! 60 years together and still g
Viewed by 279 VisitorsViews
Uploaded: 9 months ago08/01/2019
North Wales
North Wales
Priodas RUDDEM
PRIODAS RUDDEM Rhagfyr 2ail 2018 Llongyfarchiadau i Mam a Dad ELERI a MYFYR ROBERTS, Pengwern, Pontr
Viewed by 523 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago01/12/2018
North Wales
North Wales
Llew Ac Enfys JONES
LLEW AC ENFYS JONES Penblwydd Priodas 70 Hydref 6ed Llongyfarchiadau mawr Oddiwrth y teulu i gyd xxx
Viewed by 305 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago06/10/2018
North Wales
North Wales
Hughes BRYN AC ANNA
HUGHES BRYN AC ANNA Dolwyddelan Priodas Aur Hydref 5 2018 Llawer o gariad Marion, Carys, Arwel, Gwio
Viewed by 368 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago05/10/2018
North Wales
North Wales
Margaret & Tim THOMAS
MARGARET & TIM THOMAS Congratulations Mum and Dad on your 60th Wedding Anniversary. With lots of lov
Viewed by 255 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago06/09/2018
North Wales
North Wales
Goronwy & Mary PARRY MBES
GORONWY & MARY PARRY MBES Wishing you a wonderful Diamond Wedding Anniversary Married 18 August 1958
Viewed by 317 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago18/08/2018
North Wales
North Wales
Priodas DDIEMWNT
PRIODAS DDIEMWNT Cyril a Norma Golding Yr Wyddgrug Awst 16eg, 2018. Llongyfarchiadau a phob dymuniad
Viewed by 254 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago16/08/2018
North Wales
North Wales
Priodas AUR
PRIODAS AUR Llongyfarchiadau i Jean a Rob Davies Llwyn Celyn, Llanrwst ar ddathlu eu Priodas Aur ar
Viewed by 270 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago10/08/2018
North Wales
North Wales