Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
John Ac Els DAVIES
JOHN AC ELS DAVIES Llongyfarchion ichi mam a dad o Awstralia bell... i ddathlu 65 o flynyddoedd prio
Viewed by 50 VisitorsViews
Uploaded: 3 weeks ago31/07/2019
North Wales
North Wales
Ifor Clwyd A Beryl JONES
IFOR CLWYD A BERYL JONES Penblwydd Priodas Aur 11 Ionawr 1969 Llongyfarchiadau a Chariad Mawr Arwel,
Viewed by 278 VisitorsViews
Uploaded: 7 months ago11/01/2019
North Wales
North Wales
Eddie And Enid GRIFFITHS
EDDIE AND ENID GRIFFITHS 24th January Diamond Wedding Congratulations! 60 years together and still g
Viewed by 243 VisitorsViews
Uploaded: 7 months ago08/01/2019
North Wales
North Wales
Priodas RUDDEM
PRIODAS RUDDEM Rhagfyr 2ail 2018 Llongyfarchiadau i Mam a Dad ELERI a MYFYR ROBERTS, Pengwern, Pontr
Viewed by 456 VisitorsViews
Uploaded: 8 months ago01/12/2018
North Wales
North Wales
Llew Ac Enfys JONES
LLEW AC ENFYS JONES Penblwydd Priodas 70 Hydref 6ed Llongyfarchiadau mawr Oddiwrth y teulu i gyd xxx
Viewed by 279 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago06/10/2018
North Wales
North Wales
Hughes BRYN AC ANNA
HUGHES BRYN AC ANNA Dolwyddelan Priodas Aur Hydref 5 2018 Llawer o gariad Marion, Carys, Arwel, Gwio
Viewed by 332 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago05/10/2018
North Wales
North Wales
Margaret & Tim THOMAS
MARGARET & TIM THOMAS Congratulations Mum and Dad on your 60th Wedding Anniversary. With lots of lov
Viewed by 241 VisitorsViews
Uploaded: 11 months ago06/09/2018
North Wales
North Wales
Goronwy & Mary PARRY MBES
GORONWY & MARY PARRY MBES Wishing you a wonderful Diamond Wedding Anniversary Married 18 August 1958
Viewed by 280 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago18/08/2018
North Wales
North Wales
Priodas DDIEMWNT
PRIODAS DDIEMWNT Cyril a Norma Golding Yr Wyddgrug Awst 16eg, 2018. Llongyfarchiadau a phob dymuniad
Viewed by 228 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago16/08/2018
North Wales
North Wales
Priodas AUR
PRIODAS AUR Llongyfarchiadau i Jean a Rob Davies Llwyn Celyn, Llanrwst ar ddathlu eu Priodas Aur ar
Viewed by 242 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago10/08/2018
North Wales
North Wales
Emyr A Phyllis OWEN
EMYR A PHYLLIS OWEN PENBLWYDD PRIODAS AUR 3ydd o Awst Ty'n Pistyll Penmynydd Llongyfarchiadau mawr,
Viewed by 175 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago03/08/2018
North Wales
North Wales
KIERAN
KIERAN KEVIN Gyda'm cariad i gyd am byth, Rhian. xxxx Penblwydd Priodas 35 Mlynedd
Viewed by 337 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago24/07/2018
North Wales
North Wales
MAUREEN
MAUREEN AND GRAHAM COX From Gretna Green 17/07/68, To Our Golden Anniversary 17/07/18 Love Always, G
Viewed by 381 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago17/07/2018
North Wales
North Wales
HAINES
HAINES BOBBY AND MARGARET Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary on 12th July. Much lov
Viewed by 276 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago12/07/2018
North Wales
North Wales
ANITA
ANITA & MARTIN OWEN CONGRATULATIONS On your 40th Wedding Anniversary 8th July 2018 Love Sian, Adrian
Viewed by 244 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago04/07/2018
North Wales
North Wales