Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
Lliwen PRYS-WATSON
LLIWEN PRYS-WATSON 16eg o Fai 2019 Ganwyd merch fach i Dewi Prys a Leisa Wyn, Tan y Benar, Dolwyddel
Viewed by 128 VisitorsViews
Uploaded: 2 months ago18/05/2019
North Wales
North Wales
Idris Ekahre THOMAS
IDRIS EKAHRE THOMAS Mab i Noreen a Sion Daron yn Royal Womens Hospital, Brisbane, Awstralia ar y 1af
Viewed by 239 VisitorsViews
Uploaded: 2 months ago01/05/2019
North Wales
North Wales
Hari Eifion GRIFFITH
HARI EIFION GRIFFITH Mab bach i Dafydd a Ffion Araul, Pencae Newydd, brawd bach i Elan ar Ebrill 4yd
Viewed by 215 VisitorsViews
Uploaded: 2 months ago27/04/2019
North Wales
North Wales
Genedigaeth IDRIS WILLIAM
GENEDIGAETH IDRIS WILLIAM mab i Kate a Iago Melsom-John, yn Ysbyty Royal Free, Llundain ar 2ail Ebri
Viewed by 218 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago13/04/2019
North Wales
North Wales
Genedigaeth IDRIS WILLIAM
GENEDIGAETH IDRIS WILLIAM mab i Kate a Iago Melsom John, yn Ysbyty Royal Free, Llundain ar 2ail Ebri
Viewed by 225 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago06/04/2019
North Wales
North Wales
Mason Anthony WARNER
MASON ANTHONY WARNER Son of Alisha Warner I'm so proud of you. I never thought I would find any more
Viewed by 276 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago30/03/2019
Cardiff
Cardiff
Mason Anthony WARNER
MASON ANTHONY WARNER Son of Alisha Warner Congratulations on the birth of your first son, first grea
Viewed by 250 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago30/03/2019
Cardiff
Cardiff
Mason Anthony WARNER
Mason Anthony Warner Born 24-03-19. At 6.38 am A son to Alisha and 1st grandson to Lorraine and Kevi
Viewed by 244 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago27/03/2019
Cardiff
Cardiff
Gefeilliaid !! HUW A CARADOG MAWRTH 7, 2019
GEFEILLIAID !! HUW A CARADOG MAWRTH 7, 2019 i SION TRYFIL AC ALISON Brodyr bach i Lewis, Cet, Teagan
Viewed by 268 VisitorsViews
Uploaded: 4 months ago13/03/2019
North Wales
North Wales
Twm Glyn HUGHES
TWM GLYN HUGHES Llongyfarchiadau i Owain ac Awel Hughes, Carreg y Big, Maerdy ar enedigaeth eu mab a
Viewed by 285 VisitorsViews
Uploaded: 4 months ago09/03/2019
North Wales
North Wales
Elizabeth Rose CONDON
ELIZABETH ROSE CONDON On February 26 in Neath Port Talbot Hospital a beautiful daughter for Chris an
Viewed by 332 VisitorsViews
Uploaded: 4 months ago05/03/2019
Swansea
Swansea
Gareth And Donna LYONS
GARETH AND DONNA LYONS (Nee HIcks) Congratulations on the birth of their daughter Mali-Gwen on 2nd F
Viewed by 302 VisitorsViews
Uploaded: 4 months ago21/02/2019
Merthyr & Rhymney
Merthyr & Rhymney
Mike And Jenny MERRITT AND PULLEN
MIKE AND JENNY MERRITT AND PULLEN Congratulations to Mike and Jenny on the safe arrival of their Dau
Viewed by 435 VisitorsViews
Uploaded: 5 months ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Caryl A RICHARD
CARYL A RICHARD Ar Ionawr 23ain 2019, ganwyd Macsen Wiliam yn Ysbyty St Mary's Paddington Llundain,
Viewed by 333 VisitorsViews
Uploaded: 5 months ago09/02/2019
North Wales
North Wales
Efa Rhys WILLIAMS
EFA RHYS WILLIAMS Merch fach i Rhys ac Elen Pentre Wern, Llangernyw. Ganwyd Ionawr 27ain, 2019. Llon
Viewed by 328 VisitorsViews
Uploaded: 5 months ago09/02/2019
North Wales
North Wales