Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
Stanley GANWYD AR AWST 15, 2019
BOBI STANLEY GANWYD AR AWST 15, 2019 i Ceri a Duncan Midgley Bae Colwyn Brawd i Cai Rhydwen Llongfar
Viewed by 433 VisitorsViews
Uploaded: 4 months ago26/08/2019
North Wales
North Wales
Lliwen PRYS-WATSON
LLIWEN PRYS-WATSON 16eg o Fai 2019 Ganwyd merch fach i Dewi Prys a Leisa Wyn, Tan y Benar, Dolwyddel
Viewed by 653 VisitorsViews
Uploaded: 8 months ago18/05/2019
North Wales
North Wales
Idris Ekahre THOMAS
IDRIS EKAHRE THOMAS Mab i Noreen a Sion Daron yn Royal Womens Hospital, Brisbane, Awstralia ar y 1af
Viewed by 800 VisitorsViews
Uploaded: 8 months ago01/05/2019
North Wales
North Wales
Hari Eifion GRIFFITH
HARI EIFION GRIFFITH Mab bach i Dafydd a Ffion Araul, Pencae Newydd, brawd bach i Elan ar Ebrill 4yd
Viewed by 721 VisitorsViews
Uploaded: 8 months ago27/04/2019
North Wales
North Wales
Genedigaeth IDRIS WILLIAM
GENEDIGAETH IDRIS WILLIAM mab i Kate a Iago Melsom-John, yn Ysbyty Royal Free, Llundain ar 2ail Ebri
Viewed by 705 VisitorsViews
Uploaded: 9 months ago13/04/2019
North Wales
North Wales
Genedigaeth IDRIS WILLIAM
GENEDIGAETH IDRIS WILLIAM mab i Kate a Iago Melsom John, yn Ysbyty Royal Free, Llundain ar 2ail Ebri
Viewed by 662 VisitorsViews
Uploaded: 9 months ago06/04/2019
North Wales
North Wales
Gefeilliaid !! HUW A CARADOG MAWRTH 7, 2019
GEFEILLIAID !! HUW A CARADOG MAWRTH 7, 2019 i SION TRYFIL AC ALISON Brodyr bach i Lewis, Cet, Teagan
Viewed by 778 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago13/03/2019
North Wales
North Wales
Twm Glyn HUGHES
TWM GLYN HUGHES Llongyfarchiadau i Owain ac Awel Hughes, Carreg y Big, Maerdy ar enedigaeth eu mab a
Viewed by 757 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago09/03/2019
North Wales
North Wales
Mike And Jenny MERRITT AND PULLEN
MIKE AND JENNY MERRITT AND PULLEN Congratulations to Mike and Jenny on the safe arrival of their Dau
Viewed by 712 VisitorsViews
Uploaded: 11 months ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Caryl A RICHARD
CARYL A RICHARD Ar Ionawr 23ain 2019, ganwyd Macsen Wiliam yn Ysbyty St Mary's Paddington Llundain,
Viewed by 552 VisitorsViews
Uploaded: 11 months ago09/02/2019
North Wales
North Wales
Efa Rhys WILLIAMS
EFA RHYS WILLIAMS Merch fach i Rhys ac Elen Pentre Wern, Llangernyw. Ganwyd Ionawr 27ain, 2019. Llon
Viewed by 527 VisitorsViews
Uploaded: 11 months ago09/02/2019
North Wales
North Wales
Beca Mared WILLIAMS
BECA MARED WILLIAMS 11-01-2019.Dinbych. Merch I Owain a Caryl.Chwaer fach i Gethin.Llongyfarchiadau
Viewed by 337 VisitorsViews
Uploaded: 11 months ago09/02/2019
North Wales
North Wales
Rhian Davies AND
RHIAN DAVIES AND CHRISTOPHER OWEN Congratulations on the birth of your son REGINALD (REGGIE) JAMES W
Viewed by 779 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago17/11/2018
North Wales
North Wales
Cadan Tomos JONES
CADAN TOMOS JONES 26ain Awst 2018. Mab i LLION a CARYS Maes Gwydir, Trefor. Wyr i John ac Eleri, Far
Viewed by 805 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago29/09/2018
North Wales
North Wales
Madi Ffion EDWARDS
MADI FFION EDWARDS Medi 22ain yn Ysbyty Heath, Caerdydd. Merch i Aled a Kerry, 49 Kimberley Road. Ch
Viewed by 815 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago26/09/2018
North Wales
North Wales