Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
Lliwen PRYS-WATSON
LLIWEN PRYS-WATSON 16eg o Fai 2019 Ganwyd merch fach i Dewi Prys a Leisa Wyn, Tan y Benar, Dolwyddel
Viewed by 188 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago18/05/2019
North Wales
North Wales
Idris Ekahre THOMAS
IDRIS EKAHRE THOMAS Mab i Noreen a Sion Daron yn Royal Womens Hospital, Brisbane, Awstralia ar y 1af
Viewed by 309 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago01/05/2019
North Wales
North Wales
Hari Eifion GRIFFITH
HARI EIFION GRIFFITH Mab bach i Dafydd a Ffion Araul, Pencae Newydd, brawd bach i Elan ar Ebrill 4yd
Viewed by 273 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago27/04/2019
North Wales
North Wales
Genedigaeth IDRIS WILLIAM
GENEDIGAETH IDRIS WILLIAM mab i Kate a Iago Melsom-John, yn Ysbyty Royal Free, Llundain ar 2ail Ebri
Viewed by 280 VisitorsViews
Uploaded: 4 months ago13/04/2019
North Wales
North Wales
Genedigaeth IDRIS WILLIAM
GENEDIGAETH IDRIS WILLIAM mab i Kate a Iago Melsom John, yn Ysbyty Royal Free, Llundain ar 2ail Ebri
Viewed by 277 VisitorsViews
Uploaded: 4 months ago06/04/2019
North Wales
North Wales
Gefeilliaid !! HUW A CARADOG MAWRTH 7, 2019
GEFEILLIAID !! HUW A CARADOG MAWRTH 7, 2019 i SION TRYFIL AC ALISON Brodyr bach i Lewis, Cet, Teagan
Viewed by 338 VisitorsViews
Uploaded: 5 months ago13/03/2019
North Wales
North Wales
Twm Glyn HUGHES
TWM GLYN HUGHES Llongyfarchiadau i Owain ac Awel Hughes, Carreg y Big, Maerdy ar enedigaeth eu mab a
Viewed by 329 VisitorsViews
Uploaded: 5 months ago09/03/2019
North Wales
North Wales
Mike And Jenny MERRITT AND PULLEN
MIKE AND JENNY MERRITT AND PULLEN Congratulations to Mike and Jenny on the safe arrival of their Dau
Viewed by 492 VisitorsViews
Uploaded: 6 months ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Caryl A RICHARD
CARYL A RICHARD Ar Ionawr 23ain 2019, ganwyd Macsen Wiliam yn Ysbyty St Mary's Paddington Llundain,
Viewed by 369 VisitorsViews
Uploaded: 6 months ago09/02/2019
North Wales
North Wales
Efa Rhys WILLIAMS
EFA RHYS WILLIAMS Merch fach i Rhys ac Elen Pentre Wern, Llangernyw. Ganwyd Ionawr 27ain, 2019. Llon
Viewed by 371 VisitorsViews
Uploaded: 6 months ago09/02/2019
North Wales
North Wales
Beca Mared WILLIAMS
BECA MARED WILLIAMS 11-01-2019.Dinbych. Merch I Owain a Caryl.Chwaer fach i Gethin.Llongyfarchiadau
Viewed by 233 VisitorsViews
Uploaded: 6 months ago09/02/2019
North Wales
North Wales
Rhian Davies AND
RHIAN DAVIES AND CHRISTOPHER OWEN Congratulations on the birth of your son REGINALD (REGGIE) JAMES W
Viewed by 571 VisitorsViews
Uploaded: 9 months ago17/11/2018
North Wales
North Wales
Cadan Tomos JONES
CADAN TOMOS JONES 26ain Awst 2018. Mab i LLION a CARYS Maes Gwydir, Trefor. Wyr i John ac Eleri, Far
Viewed by 633 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago29/09/2018
North Wales
North Wales
Madi Ffion EDWARDS
MADI FFION EDWARDS Medi 22ain yn Ysbyty Heath, Caerdydd. Merch i Aled a Kerry, 49 Kimberley Road. Ch
Viewed by 627 VisitorsViews
Uploaded: 10 months ago26/09/2018
North Wales
North Wales
MAB
MAB CROESO I TOMI GLYN A annwyd ar y 19eg Mehefin, 2018 , i Robin a Eleri, Fodol Llanedwen, Mon. Bra
Viewed by 711 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago28/07/2018
North Wales
North Wales