Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
Mab CROESO
MAB CROESO I Alfie James 27/07/2020, i Arwel a Catrin Hughes, Pen Y Gongl, Rhydyclafdy, brawd bach i
Viewed by 17 VisitorsViews
Uploaded: 5 days ago08/08/2020
North Wales
North Wales
Croeso Mawr I ELIS LLYWELYN
CROESO MAWR I ELIS LLYWELYN Mab bach Rhodri a Iola Smith Lerpwl a anwyd ar Ebrill 6ed 2020 Brawd bac
Viewed by 2395 VisitorsViews
Uploaded: 3 months ago18/04/2020
North Wales
North Wales
- WHITNEY
- WHITNEY On Sunday 5th April 2020 at The Countess of Chester Hospital to Ffion and Carl, Blacon, Ch
Viewed by 2281 VisitorsViews
Uploaded: 4 months ago11/04/2020
North Wales
North Wales
Eris Dlws DAFYDD
ERIS DLWS DAFYDD Llongyfarchiadau mawr i Dafydd ac Alaw Evans, Hendy, Ynys, Cricceth ar enedigaeth m
Viewed by 1953 VisitorsViews
Uploaded: 4 months ago14/03/2020
North Wales
North Wales
Heledd GWYN
HELEDD GWYN Merch i Rhys a Iola Williams, Cadlan Chwilog, chwaer fach i Cynan a Lowri. Cariad oddi w
Viewed by 1952 VisitorsViews
Uploaded: 5 months ago07/03/2020
North Wales
North Wales
Stanley GANWYD AR AWST 15, 2019
BOBI STANLEY GANWYD AR AWST 15, 2019 i Ceri a Duncan Midgley Bae Colwyn Brawd i Cai Rhydwen Llongfar
Viewed by 1540 VisitorsViews
Uploaded: 11 months ago26/08/2019
North Wales
North Wales
Lliwen PRYS-WATSON
LLIWEN PRYS-WATSON 16eg o Fai 2019 Ganwyd merch fach i Dewi Prys a Leisa Wyn, Tan y Benar, Dolwyddel
Viewed by 2408 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago18/05/2019
North Wales
North Wales
Idris Ekahre THOMAS
IDRIS EKAHRE THOMAS Mab i Noreen a Sion Daron yn Royal Womens Hospital, Brisbane, Awstralia ar y 1af
Viewed by 2566 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago01/05/2019
North Wales
North Wales
Hari Eifion GRIFFITH
HARI EIFION GRIFFITH Mab bach i Dafydd a Ffion Araul, Pencae Newydd, brawd bach i Elan ar Ebrill 4yd
Viewed by 2432 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago27/04/2019
North Wales
North Wales
Genedigaeth IDRIS WILLIAM
GENEDIGAETH IDRIS WILLIAM mab i Kate a Iago Melsom-John, yn Ysbyty Royal Free, Llundain ar 2ail Ebri
Viewed by 2359 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago13/04/2019
North Wales
North Wales
Genedigaeth IDRIS WILLIAM
GENEDIGAETH IDRIS WILLIAM mab i Kate a Iago Melsom John, yn Ysbyty Royal Free, Llundain ar 2ail Ebri
Viewed by 2174 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago06/04/2019
North Wales
North Wales
Gefeilliaid !! HUW A CARADOG MAWRTH 7, 2019
GEFEILLIAID !! HUW A CARADOG MAWRTH 7, 2019 i SION TRYFIL AC ALISON Brodyr bach i Lewis, Cet, Teagan
Viewed by 1441 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago13/03/2019
North Wales
North Wales
Twm Glyn HUGHES
TWM GLYN HUGHES Llongyfarchiadau i Owain ac Awel Hughes, Carreg y Big, Maerdy ar enedigaeth eu mab a
Viewed by 1313 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago09/03/2019
North Wales
North Wales
Mike And Jenny MERRITT AND PULLEN
MIKE AND JENNY MERRITT AND PULLEN Congratulations to Mike and Jenny on the safe arrival of their Dau
Viewed by 1008 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Caryl A RICHARD
CARYL A RICHARD Ar Ionawr 23ain 2019, ganwyd Macsen Wiliam yn Ysbyty St Mary's Paddington Llundain,
Viewed by 806 VisitorsViews
Uploaded: 1 year ago09/02/2019
North Wales
North Wales