Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
Nedw MAB
MAB! NEDW LLEU Gorffennaf 28ain, 2016 i Alaw Mai a Tristan Hen Dy, Gwernbraichdwr, Cwm Main, Corwen
Viewed by 210 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago10/08/2016
North Wales
North Wales
MERCH CROESO
MERCH CROESO I Ella Grace 02/08/2016, i Arwel a Catrin Hughes, 14 Stad tyn pwll, Llanbedrog Llongyfa
Viewed by 201 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago09/08/2016
North Wales
North Wales
CROESO I
CROESO I RHYS 20.7.16 Mab annwyl i Bethan a Gavin Brawd bach i Rhiannon 26 Ffordd Llwyndu, Penygroes
Viewed by 199 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago06/08/2016
North Wales
North Wales
Heti CROESO
CROESO HETI WYN JAPHETH JONES 17.7.16 Merch annwyl i Robat ac Alaw, chwaer i Cati, Glasfryn, Trefor
Viewed by 169 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago30/07/2016
North Wales
North Wales
CROESO I
CROESO I LOIS ANGHARAD Mai 31ain 2016 Merch fach i Mari a Dafydd Arfon Williams, Hen Golwyn Wyres i
Viewed by 218 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago09/07/2016
North Wales
North Wales
Dylan GENI
GENI DYLAN TOMOS Mehefin 17eg Ysbyty Gwynedd, Bangor Mab i Rhiannon Elias a Tom Davies, Penygroes Di
Viewed by 118 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago25/06/2016
North Wales
North Wales
LILI
LILI MEGAN Merch fach i MARI a SION TUDOR JONES Y Berllan, Llandrillo 18fed o Ebrill 2016 Wyres i Ma
Viewed by 340 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago21/05/2016
North Wales
North Wales
DEIAN
WELCOME DEIAN JOHN EDWARDS Tan-y-Marian Denbigh Eirwyn and Katherine wish to announce the birth of t
Viewed by 192 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago14/05/2016
North Wales
North Wales
Cadi DUNLEAVY
DUNLEAVY CADI FFLUR Merch i Annes a Sion, 15 Griffin Terrace, Penrhyndeudraeth. Wyres i Karen a John
Viewed by 163 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago07/05/2016
North Wales
North Wales
Nansi ELIS
NANSI ELIS JONES Merch i Daniel a Lowri Cil Y Coed, Pentre Berw 27ain Ebrill 2016 Chwaer bach i Mari
Viewed by 117 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago07/05/2016
North Wales
North Wales
Catrin Elen RICHARDS
CATRIN ELEN RICHARDS ganwyd 20ed o Ebrill 2016 i Gareth a Fiona Larch Avenue, Guildford chwaer i Dil
Viewed by 157 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago27/04/2016
North Wales
North Wales
Lois AWEL
AWEL LOIS JONES Croeso mawr i'r byd 20fed Mawrth 2016 Merch i Ceri a Llion Bronallt Groes chwaer fac
Viewed by 67 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago19/04/2016
North Wales
North Wales
MERCH GWENNO
MERCH! GWENNO LOWRI JONES Merch i Carwyn ac Elliw, Trefelin, Llangefni. Chwaer fach i Ifan Rhys. Wyr
Viewed by 166 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago09/04/2016
North Wales
North Wales
Elis PADRIG
ELIS PADRIG Ganwyd ar Mawrth 16, 2016 I Geraint ac Emma Roberts, Brawd i Eila, Llandrillo-yn-Rhos. L
Viewed by 53 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago05/04/2016
North Wales
North Wales
CROESO MAWR
CROESO MAWR I GETHIN RHUN WILLIAMS MAWRTH 25 MAB I Owain a Caryl Lon Howell Dinbych, Wyr i Twm a Med
Viewed by 146 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago02/04/2016
North Wales
North Wales