Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
BETHAN
BETHAN AND GARETH ROGERS of 16 Cae'r Felin Llanrhaeadr the precious gift of a son 16-10-16 FREDDIE W
Viewed by 352 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago19/10/2016
North Wales
North Wales
Nansi CET
NANSI CET GRIFFITH JONES 1 Medi 2016 Llongyfarchiadau i Llyr a Sioned Bro Wen, Penygroes ar enedigae
Viewed by 206 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago24/09/2016
North Wales
North Wales
EFEILLIAID
EFEILLIAID . . . . . . . . . . . Ganed Rhys Glyn a Llio Glyn ar Awst 30ain 2016 i Eryl ag Elliw Will
Viewed by 330 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago17/09/2016
North Wales
North Wales
ANN
ANN ELEN Mehefin 29 Merch i Gareth a Sian Penarth Uchaf, Y Ffor Chwaer bach i Cadi, Sion, Guto a Tom
Viewed by 293 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago13/08/2016
North Wales
North Wales
Nedw MAB
MAB! NEDW LLEU Gorffennaf 28ain, 2016 i Alaw Mai a Tristan Hen Dy, Gwernbraichdwr, Cwm Main, Corwen
Viewed by 278 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago10/08/2016
North Wales
North Wales
MERCH CROESO
MERCH CROESO I Ella Grace 02/08/2016, i Arwel a Catrin Hughes, 14 Stad tyn pwll, Llanbedrog Llongyfa
Viewed by 270 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago09/08/2016
North Wales
North Wales
CROESO I
CROESO I RHYS 20.7.16 Mab annwyl i Bethan a Gavin Brawd bach i Rhiannon 26 Ffordd Llwyndu, Penygroes
Viewed by 270 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago06/08/2016
North Wales
North Wales
Heti CROESO
CROESO HETI WYN JAPHETH JONES 17.7.16 Merch annwyl i Robat ac Alaw, chwaer i Cati, Glasfryn, Trefor
Viewed by 226 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago30/07/2016
North Wales
North Wales
CROESO I
CROESO I LOIS ANGHARAD Mai 31ain 2016 Merch fach i Mari a Dafydd Arfon Williams, Hen Golwyn Wyres i
Viewed by 315 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago09/07/2016
North Wales
North Wales
Dylan GENI
GENI DYLAN TOMOS Mehefin 17eg Ysbyty Gwynedd, Bangor Mab i Rhiannon Elias a Tom Davies, Penygroes Di
Viewed by 155 VisitorsViews
Uploaded: 3 years ago25/06/2016
North Wales
North Wales
LILI
LILI MEGAN Merch fach i MARI a SION TUDOR JONES Y Berllan, Llandrillo 18fed o Ebrill 2016 Wyres i Ma
Viewed by 389 VisitorsViews
Uploaded: 4 years ago21/05/2016
North Wales
North Wales
DEIAN
WELCOME DEIAN JOHN EDWARDS Tan-y-Marian Denbigh Eirwyn and Katherine wish to announce the birth of t
Viewed by 259 VisitorsViews
Uploaded: 4 years ago14/05/2016
North Wales
North Wales
Cadi DUNLEAVY
DUNLEAVY CADI FFLUR Merch i Annes a Sion, 15 Griffin Terrace, Penrhyndeudraeth. Wyres i Karen a John
Viewed by 238 VisitorsViews
Uploaded: 4 years ago07/05/2016
North Wales
North Wales
Nansi ELIS
NANSI ELIS JONES Merch i Daniel a Lowri Cil Y Coed, Pentre Berw 27ain Ebrill 2016 Chwaer bach i Mari
Viewed by 158 VisitorsViews
Uploaded: 4 years ago07/05/2016
North Wales
North Wales
Catrin Elen RICHARDS
CATRIN ELEN RICHARDS ganwyd 20ed o Ebrill 2016 i Gareth a Fiona Larch Avenue, Guildford chwaer i Dil
Viewed by 198 VisitorsViews
Uploaded: 4 years ago27/04/2016
North Wales
North Wales