Introducing the new online home for all your happy family memories
Hide
AWST
Awst 13eg, 2008 ganwyd DICW IFAN i IESTYN A SIONED PRITCHARD Brynteg, Aberangell Brawd bach arbennig
Viewed by 265 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago28/08/2008
North Wales
North Wales
CROESO
Croeso arbennig i BECA LOIS Ganwyd ar Awst 19 Merch i BRYN a CARINA Berllan, 4 Belmont Avenue, Bango
Viewed by 111 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago28/08/2008
North Wales
North Wales
LIANNE
LIANNE AND MICHAEL Congratulations on the safe arrival of our second grandchild SEREN CHRISTINE PARR
Viewed by 173 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago28/08/2008
North Wales
North Wales
AR
Ar yr 04/08/08 ganwyd BRENIG DAFYDD WILLIAMS I Paul a Dwynwen, Oakview, Heol Watling,Llanrwst Wyr i
Viewed by 482 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago21/08/2008
North Wales
North Wales
CROESO
Croeso mawr i BEGW PRYS Ganwyd Gorffennaf 25ain, 2008. Merch i IOLO a GWENNAN JONES Bryn Clochydd, L
Viewed by 1102 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago21/08/2008
North Wales
North Wales
CROESO
Croeso i MORGAN LLYR WILLIAMS Ganwyd ar 7fed o Awst 2008. Mab cyntaf i Gerwyn a Sian, Star, Gaerwen
Viewed by 143 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago21/08/2008
North Wales
North Wales
CROESO
CROESO ARBENNIG i NOA DAFYDD Ganwyd Gorffennaf 27ain, 2008, mab bach i GARETH a SIONED REES Trem y G
Viewed by 514 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago21/08/2008
North Wales
North Wales
GANWYD
Ganwyd ALAW LOIS ar 3/08/08 i DYFAN a KATHY SION 26 Coed y Maes, Penrhosgarnedd, Bangor. Ffrind a ch
Viewed by 461 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago21/08/2008
North Wales
North Wales
GANWYD
Ganwyd ELAIN HAF Ar y 07-08-08 I NIA a STEVEN WALKER Cyttir, Brynrefail Chwaer fach arbennig i Catri
Viewed by 135 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago21/08/2008
North Wales
North Wales
LLONGYFARCHIADAU
LLONGYFARCHIADAU i RICHARD a SONIA 'Beudy Parc' Cwm Pennant a'r enedigaeth eu mab GETHIN
Viewed by 263 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago21/08/2008
North Wales
North Wales
LLONGYFARCHIADAU
LLONGYFARCHIADAU i OSIAN a SIAN JONES Llys Dyffryn, Dinbych ar enedigaeth eu Mab TOMOS 12/08/08 Wyr
Viewed by 232 VisitorsViews
Uploaded: 11 years ago21/08/2008
North Wales
North Wales